تری سدیم سیترات

Trisodium Citrate

تری سدیم سیترات

C6H5Na3O7.xH2O

سیترات سدیم

این نمک قلیایی حداکثر دو مولکول آب تبلور می گیرد و فرم انهیدروس آن دارای جرم مولکولی 258.06 g/mol می باشد و فرم دو آبه آن 294.1 g/mol می باشد. این ماده در آب محلول است و در حضور اسید سیتریک منجر به تشکیل بافر بیولوژیکی می شود.

دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *