کلسیم سیترات

Calcium Citrate

کلسیم سیترات

C12H10Ca3O14.4H2O 

تری کلسیم سیترات در فرم انهیدروس دارای جرم مولکولی 498.3 g/mol می باشد و حداکثرتا چهار مولکول آب میگیرد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ و بی بو است. این ماده در آب نامحلول است. این ترکیب از نظر بیولوژیکی با کلسیم کربنات مقایسه می شود و برخلاف کلسیم کربنات که خاصیت بازی دارد و بر اسید معده تأثیر می گذارد، سیترات کلسیم هیچ اثری بر اسید معده نداشته و سریعتر هضم می شود و کلسیم آن مورد استفاده بدن قرار می گیرد.

دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *