عوارض قرص کلسیم سیترات چیست؟

قرص کلسیم سیترات حاوی کلسیم به صورت ملح سیترات با جذب گوارشی مناسب جهت حفظ سلامت استخوان ها و بهبود رشد جسمی در سنین رشد می باشد. اگر کاهش کلسیم از حدی فراتر رود، منجر به پوکی استخوان می شود. پوکی استخوان سبب دشواری های فراوانی بویژه نزد افراد مسن شده و آنها را در معرض انواع شکستگی های استخوانی قرار می دهد بنابراین توصیه به مصرف قرص کلسیم (کلسیم سیترات) توسط پزشکان صورت می گیرد.

روش تهیه پتاسیم کلرید چگونه است؟

ویژگی‌های کلی پتاسیم کلرید:

  • نام ها و معادل های مترادف ترکیب: کلرید پتاسیم، پتاسیم کلراید، سیلوبت، کلروپتاسیم، کلروپتاس.
  • فرمول شیمیایی: KCl
  • خلوص محصول: 99.8%
  • شکل ظاهری: کریستال سفید
  • قابلیت انحلال: با افزایش دمای آب قابلیت انحلال محصول افزایش می یابد.
  • کاربردهای ترکیب: کود کشاورزی، گِل حفاری، دارویی، غذایی.
  • نقش ترکیب در صنعت نفت و گاز: تهیه گِل حفاری.

کلسیم سیترات چیست؟

کلسیم سیترات Calcium citrate یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی فرم آنهیدروس آن 498.46g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است. فرم 4 آبه آن در حدود 21% کلسیم دارد که این درصد بین نمک های خوراکی کلسیم قابل ملاحظه می باشد. ساختار کریستالی این ترکیب به صورت احاطه شدن یون کلسیم با دو آنیون سیترات و دو مولکول آب با پیوند هیدروژنی و دو مولکول آب خارج از کریستال می باشد.

تری سدیم فسفات چیست؟

تری سدیم فسفات (TSP) یک ترکیب معدنی است که دارای فرمول شیمیایی Na3PO4 می باشد. شکل ظاهری این ماده، پودری سفید با کریستال های بی رنگ است که در آب حل می شود و محلول آبی آن قلیایی است. نام های دیگر آن تری فسفات سدیم، پنتا سدیم تری فسفات، STPP، نرم کننده آب و پالاینده شکر است. دمای ذوب این ترکیب 735 درجه‌ی سانتی گراد است و انحلال‌پذیری آن در آب، در دمای صفر درجه‌ی سیلسیوس 1.5gr/100.ml است. تری سدیم فسفات یک ترکیب شیمیائی امولسیون کننده می‌باشد.

کلرید کلسیم چه مصارفی دارد؟

کلرید کلسیم (CaCl2)، یک ترکیب شیمیایی متشکل از کلسیم و کلر است. این ماده در آب بسیار محلول است، به شدت رطوبت را جذب می کند و به عنوان نمگیر شناخته می شود. این ماده باید در بسته بندی های ضد هوا و رطوبت نگهداری شود. این نمک در آب محلول بوده لذا به عنوان منبعی مناسب که دارای کلسیم است، در واکنش های جانشینی مورد استفاده قرار می گیرد و به آسانی جایگزین کاتیون دیگری می شود.