استات آمونیوم

Ammonium Acetate

استات آمونیم

CH3COONH4

آمونیم استات (Ammonium Acetate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COONH4 و جرم مولکولی  g/mol 77.08 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب محلول است. این نمک به دلیل وجود آمونیاک به عنوان باز ضعیف و اسید استیک به عنوان اسید ضعیف در مواد تشکیل دهنده خود، خاصیت تقریباً خنثی (خیلی کم اسیدی) دارد. این مولکول به عنوان بافر در محلول ها کاربرد دارد.

دسته:

توضیحات

استات آمونیوم ماده شیمیایی جامد بلوری سفید رنگ با بوی کمی است که یکی از نمکهای مهم و پرکاربرد استات محسوب می شود. دمای ذوب استات آمونیوم 114 درجه سانتیگراد می باشد استات آمونیوم را می توان از واکنش آمونیاک و اسید استیک تولیدکرد و پیش ماده ­ی تولید استامید می­ باشد. این ماده محلول در الکل، استون، آمونیاک مایع و آب است. این ماده در طبیعت وجود ندارد اما یون آمونیوم و استات در بسیاری از فرایندهای بیوشیمیایی هستند. استات آمونیوم سرطانزا نیست اما بخار ناشی از اکسید نیتروژن آن مضر است و ممکن است موجب آتش سوزی شود. از این ماده در تجزیه شیمیایی، داروها به منظور سنتز داروهای ضد التهابی غیر استروئید، در حفظ مواد غذایی به عنوان بافر برای تنظیم‌ اسیدیته مواد غذایی استفاده می شود همچنین کاربرد های دیگری از قبیل کروماتوگرافی به عنوان یک بافر برای فازهای متحرک ،کاتالیزور در شیمی آلی ، در کشاورزی عاملی برای تعیین ظرفیت تبادل کاتیون خاک و تعیین میزان پتاسیم موجود در خاک ، سنتز آفت کش و علف کش و به عنوان منبع آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرد.