استات روی

Zinc Acetate

استات روی

Zn(CH3COO)2

استات روی دارای جرم مولی 219.50 g/mol (انهیدراس) می باشد که  شکل ظاهری این ترکیب، کریستالی سفید رنگ است. که در رنگرزی پارچه ها، در تولید لعاب برای نقاشی روی سرامیک، به عنوان معرف آلبومین، تانن و مکمل غذایی استفاده می شود.

این ترکیب غالبا با 2 مولکول آب هیدراته عرضه میگردد و بوی و کاربردهایی به عنوان افزودنی در صنایع غذایی و صنعتی دارد.

دسته: