استات منگنز

Manganese Acetate

استات منگنز

Mn(CH3COO)2

استات منگنز یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COO)2 Mn) است که دارای 4 مولکول آب تبلور است. از کاربردهای آن می توان به کاتالیست بودن و کاربرد آن در کود اشاره کرد.منگنز استات به عنوان خشک کن، کاتالیزور و به عنوان کود استفاده می شود.استات منگنز در صنایع پتروشیمی به منظور اکسیداسیون ترکیبات آلی کاربرد فراوانی دارد.

دسته: