استات پتاسیم

Potassium Acetate

استات پتاسیم

CH3COOK

پتاسیم استات (Potassium Acetate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3COOK و جرم مولکولی  g/mol 98.14 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ است. این نمک خنثی در آب محلول است و بوی اسید می دهد. این نمک یکی از ترکیبات آلی- فلزی (organometallic) محسوب می شود.

دسته: