بیکربنات سدیم

بیکربنات سدیم

بیکربنات سدیم بی‌بو و بی‌طعم می باشد و کمی دارای خاصیت بازی است. شکل ظاهری آن به صورت پودر سپید یا بلورین می باشد. بی‌کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است. بی کربنات سدیم یا سدیم هیدروژن کربنات، کاربردهایی از جمله پخت نان و شیرینی در صنایع غذایی دارد و به عنوان یک ماده قلیایی جهت درمان اسیدیته خون در صنایع دارویی کاربرد دارد.

دسته: