تری منیزیم سیترات

منیزیم سیترات

Tri Magnesium Citrate

C12H10Mg3O14.xH2O

تری منیزیم سیترات یک ترکیب شیمیایی با فرمول C12H10Mg3O14.xH2O و جرم مولکولی 451.11 g/mol (anhydrous) می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب به مقدار کم محلول است. این ترکیب از خنثی سازی اسید سیتریک و یک منبع منیزیمی تشکیل می شود.

دسته: