سولفات روی

Zinc Sulfate

سولفات روی

ZnSO4.xH2O

سولفات روی (Zinc Sulfate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول ZnSO4.xH2O و جرم مولکولی 161.47 g/mol (anhydrous) می باشد. این نمک حداکثر هفت مولکول آب می گیرد که فرم هفت آبه آن 287.53 g/mol جرم مولکولی دارد. شکل ظاهری این ترکیب در حالت آبدار کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب محلول است. فرم هفت آبه آن در دمای بالاتر از 70 درجه سانتیگراد به فرم تک آبه تبدیل می شود.

دسته: