سولفات مس

Copper Sulfate

سولفات مس آبدار

CuSO4.5H2O

سولفات مس (Copper Sulfate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CuSO4.xH2O و جرم مولکولی 159.61g/mol  anhydrous می باشد. نام قدیمی این ماده، کات کمبود است. شکل ظاهری این ترکیب در حالت بدون آب، پودر سفید رنگ و در حالت پنج آبه با جرم مولکولی 249.68 g/mol کریستال آبی رنگ است. برای تبدیل فرم آبدار به خشک نیاز به دمای 250 درجه سانتیگراد لازم است. این ماده در آب محلول است و خاصیت پارا مغناطیسی دارد.

دسته: