سولفات کلسیم

Calcium Sulfate

سولفات کلسیم

CaSO4.xH2O

سولفات کلسیم (Calcium Sulfate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول CaSO4.xH2O و جرم مولکولی  136.14 g/mol (anhydrous) می باشد. این نمک حداکثر دو مولکول آب می گیرد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید رنگ است و در آب نامحلول است.

کلسیم سولفات دو آبه که در سنگ گچ طبیعی gypsum یافت می شود در اثر حرارت به کلسیم سولفات با نیم مولکول آب تبلور CaSO4.1/2H2O تبدیل می شود (واکنش کلسینه شدن). این ماده حاصله با نیم مولکول آب تبلور، همان گچ است که در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و با مخلوط شدن با آب همان فرم دو آبه یا سنگ گچ سفت را پیدا می کند. لازم به ذکر است کلسیم سولفات کاربردهای گسترده ای در صنایع غذایی و دارویی دارد.

دسته: