منو آمونیوم فسفات

Monoammonium Phosphate

منو آمونیم فسفات

NH4H2PO4

منو آمونیم فسفات (Monoammonium Phosphate (MAP یک ترکیب شیمیایی با فرمول NH4H2PO4 و جرم مولکولی 115.2 g/mol می باشد. نام دیگر این ترکیب آمونیم دی هیدروژن فسفات است. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ  است. این ماده در آب محلول است. حرارت دادن این ترکیب منجر به تجزیه آن به آمونیاک و اسید فسفریک می شود.

دسته: