منو منیزیم فسفات

Monomagnesium Phosphate

منو منیزیم فسفات

Mg(H2PO4)2.xH2O 

 

منو منیزیم فسفات (Mono Magnesium Phosphate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول Mg(H2PO4)2.xH2O و جرم مولکولی anhydrous) 218.28 g/mol می باشد. نام دیگر این ترکیب (دی پتاسیم هیدروژن فسفات) است. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این ماده در آب محلول است. به عنوان تنظیم کننده PH در ترکیب های شیمیایی کاربرد دارد. معمولا به صورت دو ابه و چهار ابه شناخته می شود.

دسته: