منو پتاسیم فسفات

Mono Potassium Phosphate

 منو پتاسیم فسفات

KH2PO4

منو پتاسیم فسفات (Mono Potassium Phosphate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول KH2PO4 و جرم مولکولی 136.09 g/mol می باشد. و این مولکول آب تبلورنمی گیرد. نام دیگر این ترکیب پتاسیم دی هیدروژن فسفات و شکل ظاهری آن کریستال سفید رنگ و بی بو است. این ماده در آب محلول بوده و روش صنعتی تولید آن از واکنش خنثی سازی اسید فسفریک و پتاسیم کربنات می باشد. تک کریستال این ماده خاصیت پارامغناطیسی دارد.

دسته: