کربنات مس

کربنات مس (copper carbonate) یک نوع ترکیب شیمیایی با شکل ظاهری آبی روشن تا سبز رنگ می باشد. فرمول شیمیایی آن CuCO3 و حلالیت کمی در آب دارد ولی در استیک اسید حل می شود. جرم مولی کربنات مس ۱۲۳٫۵۵۵ g/mol می‌باشد.

کربنات مس تولید شده در صنعت، در تولید رنگ های عامل کهنه سازی، رنگدانه ها و رنگ آمیزی نماهای ساختمانی مانند سقف های شیروانی به کار برده می شود.

دسته: