کلسیم فرمات

Calcium Formate

کلسیم فرمات

Ca(CHOO)2

کلسیم فرمات (Calcium Formate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول Ca(CHOO)2 و جرم مولکولی 130.11 g/mol می باشد. شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید یا زرد کمرنگ و بدون بو است. این ماده در آب و الکل محلول است و جزء مواد کاهنده در سنتز های آلی محسوب می شود.

دسته: